Konuşmacılar

Alper Açık
Bülent Gözkan
Erdinç Sayan
Hüsnü Dokak
Işık Sarıhan
İpek Mine Sonakın
Kıvılcım Yıldız Şenürkmez
Mehmet Barış Albayrak
Necmi Buğdaycı
Siyaveş Azeri


Alper Açık

1981’de İstabul’da doğdu. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olup Almanya’da Universität Osnabrück’te Cognitive Science (Bilişsel Bilimler) alanında yüksek lisansa başladı. 2006’da “Doğal Koşullar Altında İnsanın Göz Hareketleri” üzerine yazdığı tez ile yüksek lisans derecesini aldı. Aynı üniversitede doktorasını sürdürüyor. Çalışma alanlarını, insanın göz hareketlerinin modellenmesi, gelişimsel özellikleri ve elektrofizyolojik korelatları oluşturmaktadır.

Yukarı

Bülent Gözkan

1957’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi’nde, lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1992’de ODTÜ Felsefe Bölümün’den “Geometride Uzlaşımsalcılık” üzerine yazdığı teziyle yüksek lisans, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden “Kant’ta Ben’in ve Aklın Kuruluşu” üzerine yazdığı teziyle doktora derecesi aldı. Yeditepe, MSÜ, İTÜ, Galatasaray ve Boğaziçi üniversitelerinde felsefe dersleri verdi. ABD Clark Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yayınlanan makaleleri arasında 2002’de “Kant’ın Metafizik ve Akıl Eleştirisi Üzerine Bir Eleştiri”, 2006’da “Kant’ın Eleştiri-Öncesi Döneminden Eleştirel Dönemine Geçişdeki Anahtar Yazı: Uzayda Yönler Arasındaki Farklılığın Nihai Dayanağı Hakkında” başlıklı makaleler yer almaktadır. Son çevirisi, Gottlob Frege’in “Aritmetiğin Temelleri” adlı kitabı 2008’de yayınlanmıştır.

Yukarı

Erdinç Sayan

1979’da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.  1982’de ODTÜ Mantık, Bilim Felsefesi ve Tarihi Master Programından yüksek lisans derecesini aldı.  1981’de Fulbright bursu ile  Amerika’nın Ohio State Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne doktora çalışmaları için gitti. 1994’te doktora derecesini alarak aynı yıl ODTÜ Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak  katıldı. Halen bu bölümde Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.

Yukarı

Hüsnü Dokak

1962’de Muş’un Varto ilçesinde doğdu. Reyhanlı Yatılı Bölge İlkokulu’nu, Şereflikoçhisar Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ve Derince Lisesi’ni bitirdi. 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1988’e kadar Antalya Lisesi’nde ve Ardahan Merkez Ortaokulu’nda resim öğretmenliği yaptı. 1986’da yüksek lisans eğitimine başladığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, 1988’de asistan oldu. “Litografi Dili ile Mitolojik Öyküler” konulu sanatta yeterlik/doktora çalışması yaptı. Aynı üniversitede 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. 2006-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Hacettepe Sanat Müzesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Sanat-Bilim-Kültür üzerine çok sayıda araştırma makalesi vardır ve sanatçı akademik ve sanatsal çalışmalarını aynı kurumda sürdürmektedir.

Çağdaş sanatı yakından izleyen sanatçı, çalışmalarını pop kültürünün henüz tüketildiği ülkemizde yaşanan güncel sorunların yanı sıra, evrensel sorunları -çevre ve savaş felaketleri vb. gibi- bireysel bakış açısı ile çağdaş bir dille gündemde tutmaya çalışmaktadır.

Malzeme sınırı olmaksızın, yer yer çoğaltma yöntemi ile oluşturduğu resimlerinde figüratif eğilim egemendir. Ulusal ve uluslar arası sergi, konferans, sempozyum ve çalıştaylara davetli sanatçı olarak katılmıştır.

Yukarı

Işık Sarıhan

1985’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nü 2008’de bitirdi. Analitik zihin felsefesi ve anlambilim üzerine çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişsel Bilimler Bölümü yüksek lisans programında ve Budapeşte Orta Avrupa Üniversitesi Felsefe Bölümü doktora programında eşzamanlı olarak sürdürmektedir.

Yukarı

İpek Mine Sonakın

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp ve Kompozisyon Bölümlerinden mezun oldu. Cenevre Konservatuarı Arp Bölümü “Perfectionnement” programını tamamladı. Aynı dönemde Paris’de Pierre Jamet ile çalıştı. Paris ve Orléans Konservatuvarında “Müzikal Formasyon” alanında çalışmalar yaptı. 2006’da Aydın Büke ile yazdığı “Müziği Yaratanlar-Barok Dönem” adlı müzik tarihi kitabı yayınlandı (Dünya Kitapları-2006). Birçok çağdaş müzik etkinliğine katıldı ve kendisi için yazılmış arp müziklerinin ilk seslendirmesini gerçekleştirdi. İpek Mine Sonakın halen MSGSÜ Devlet Konservatuarı Arp ve Teori Sanat Dallarında Sanatçı Öğretim Görevlisi, Diskant Ensemble Istanbul’un kurucu üyesi ve Borusan Filarmoni Orkestrası’nın solo arpçısıdır.

Yukarı

Kıvılcım Yıldız Şenürkmez

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyola Bölümü’nde sürdürdüğü eğitimini Müzikoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisansüstü çalışmalarına İngiltere’de King’s College Londra Üniversitesi’nde devam ederek Müzikte Master derecesini aldı. MSGSÜ’nde başladığı doktora programını “Tarihsel, Toplumsal, Ekonomik ve Yasal Perspektifte Klasik Müzikte Kurumsallaşma ve Türkiye Örneği” başlıklı teziyle 2006’da tamamladı. 2007’de İlke Boran’la ile yazdığı “Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği” adlı müzik tarihi kitabı YKY tarafından yayınlandı. Diskant Ensemble Istanbul’un kurucu üyesi olan Kıvılcım Yıldız Şenürkmez MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda Doç.Dr. olarak dersler vermektedir.

Yukarı

Mehmet Barış Albayrak

1978’de doğdu. Lisansını, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri’nde aldıktan sonra, Almanya’da Tübingen Üniversitesi’nde “Adorno’nun Özdeş-Olmayan Kavramı Çerçevesinde Kant Yorumu” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Halen aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etmektedir. Bunun yanında Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı ders vermekte olup, Heidegger ve Hegel’den yaptığı çeviriler yayıma hazırlanmaktadır. Çalışma alanlarını, başta Alman erken dönem Romantizmi ve Alman İdealizmi olmak üzere, Antik Yunan’da Paideia [eğitim-öğretim-yetişme] kavramı ve fenomenolojide güncel gelişmeler oluşturmaktadır.

Yukarı

Necmi Buğdaycı

1966’da doğdu. Lisans eğitimini 1988’da ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. ODTÜ Felsefe Bölümü’nden “Kuantum Kuramı ve Felsefi Yorumları” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını ODTÜ Fizik Bölümü’nde, genel rölativite alanında, “Zamanda Kapalı Eğriler Barındıran Uzay-Zamanlarda, Dalgaların Karakteristik Özellikleri” konulu tezle yaptı. Halen serbest çalışıyor. İlgi alanları arasında kuantum kuramı, görelilik, fizik ve bilinç ilişkisi yer almaktadır.

Yukarı

Siyaveş Azeri

1995’te ODTÜ Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1999’da Dimitri Nikulin yönetiminde Mihail Bahtin ve öznellik sorunu konusundaki teziyle New School for Social Research’ten yüksek lisans derecesi aldı. 2007’de, David Raynor yönetiminde, “The Riddle of Subjectivity: The Humean Notion of the Self” (Öznellik Bilmecesi: Hume’un Benlik Kavramı) başlıklı tez çaşılmasıyla Kanada’da, University of Ottawa Felsefe Bölümü’nden doktora derecesi aldı. 2008-2010 yılları arasında University of Ottawa’da felsefe okutmanı olarak görev yaptı. Halen Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yardımcı doçent olan Azeri, Filozofia ve Science and Society gibi çeşitli hakemli uluslararası dergilerde ve yurtdışında yayımlanan kitaplarda yazılar yayımladı ve bilimsel konferanslarda bildiriler sundu. Azeri, Bahtin’in Bir Eylem Felsefesine Doğru adlı yapıtı dahil Türkçe’ye çeşitli kitaplar ve makaleler de çevrdi.

Yukarı

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: